Bộ Thương mại Indonesia cho biết chính phủ nước này sẽ tiếp tục nhập khẩu một số mặt hàng lương thực nhằm bình ổn giá và kiểm soát lạm phát.