Báo cáo mới nhất của HSBC chỉ ra rằng, ngay cả nhu cầu nội địa đang được cải thiện, những rủi ro lớn nhất đối Việt Nam sẽ là từ những yếu tố chủ quan trong nước hơn là những yếu tố khách quan bên ngoài.