Ông Nguyễn Thế Minh – Trưởng phòng phân tích khối khách hàng cá nhân CTCK Bản Việt (VCSC) nhận định các tháng còn lại năm 2016 sẽ là khoảng thời gian khó khăn đối với thị trường.