Bán than, xuất khẩu lao động, dự trữ tiền tệ ở nước ngoài... đang là các nguồn thu ngoại tệ lớn nhất của Triều Tiên.