Ngân sách năm 2016 của Nga được dựa trên giá dầu ở mức 50USD/ thùng, do đó Bộ trưởng Tài chính Siluanov cảnh báo Mocow cần chuẩn bị cho những thời điểm khó khăn.