Mong muốn đồng hành và nuôi giấc mơ biến startup Việt thành những kỳ lân trong thời đại số, doanh nhân Nguyễn Văn Anh đã và đang thực hiện những bước đi đầu tiên trong vai trò Giám đốc điều hành Quỹ đầu tư SB Capital Management (Hoa Kỳ).