Các nhà kinh tế và các cơ quan hữu quan đã có những khuyến nghị để mở rộng thị trường tín dụng tiêu dùng và tăng khả năng tiếp cận tài chính cá nhân cho người dân.