Dù cho động cơ thu hẹp chính sách tiền tệ của Hoa Kỳ và liên minh châu Âu có khác Trung Quốc, tất cả đều có một điểm chung là ảnh hưởng đến Việt Nam.