Công ty Việt Nam muốn mở văn phòng đại diện (VP) hoặc chi nhánh (CN) tại Nam Phi cần phải có các loại giấy tờ sau: