Giá khí đốt hóa lỏng (LNG) của châu Á có thể giảm 25% trong những tháng sắp tới, khi sự xuất hiện của các nguồn cung mới, nhu cầu tiêu thụ yếu và giá dầu thế giới giảm.