Hiệp định Đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) sẽ đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy các dòng chảy thương mại và đầu tư tại khu vực châu Á Thái Bình Dương. Việt Nam được kỳ vọng sẽ hưởng lợi nhất từ TPP do nhu cầu ngày càng gia tăng đối với hàng hóa dệt may và giày dép.