Một loạt dự án năng lượng của Nga tại châu Âu đã tránh khỏi các biện pháp trừng phạt của Mỹ.