Cuối tuần qua, Bộ Xây dựng phát đi 2 công văn số 446 và 448, đều do Thứ trưởng Phạm Hồng Hà ký và gửi đến cùng địa chỉ là NHNN Việt Nam. Cả 2 văn bản nêu trên cũng liên quan đến chính sách tín dụng BĐS.