Theo CBRE, lượng căn hộ giá dịch cả năm tại Hà Nội đạt kỷ lục mới với 21.102 căn bán, tăng 40% so với thời gian đỉnh điểm năm 2009.