tin kinh te
 
 
 
rss - tinkinhte.com

  • FDI Nhật Bản “chê” Đà Nẵng

    FDI Nhật Bản “chê” Đà Nẵng

    Trong những năm qua, Đà Nẵng vẫn luôn là một trong những địa phương thu hút FDI lớn của cả nước nhưng trong mắt những nhà đầu tư Nhật Bản, Đà Nẵng vẫn chiếm vị trí rất khiêm tốn. Bằng chứng là tính đến thời điểm hiện nay, địa phương này chỉ chiếm khoảng 1% vốn đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam. Vì sao vậy?

  • FDI Nhật Bản “chê” Đà Nẵng

    FDI Nhật Bản “chê” Đà Nẵng

    Trong những năm qua, Đà Nẵng vẫn luôn là một trong những địa phương thu hút FDI lớn của cả nước nhưng trong mắt những nhà đầu tư Nhật Bản, Đà Nẵng vẫn chiếm vị trí rất khiêm tốn. Bằng chứng là tính đến thời điểm hiện nay, địa phương này chỉ chiếm khoảng 1% vốn đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam. Vì sao vậy?

Tin đọc nhanh

Tin quan tâm nhiều