Ngân hàng HSBC hôm nay (14/10) công bố kết quả khảo sát Chuyên gia Nước ngoài (Expat Explorer survey) mới nhất năm 2015.