Từ ngành được hưởng lợi nhiều nhất là dệt may, đến nông sản hay công nghiệp ôtô... việc "bình chần như vại" trước ngưỡng cửa hội nhập có thể khiến doanh nghiệp Việt không tận dụng được cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do.