Đây là quan điểm được Công ty chứng khoán Rồng Việt (VDSC) đưa ra trong báo cáo nhận định triển vọng TTCK tháng 9/2015.