Các tổ hợp giải trí nổi tiếng trên thế giới đều đang là “nơi hốt bạc” cho nước chủ nhà.