BĐS nghỉ dưỡng từ lâu được xem là phân khúc của những người dư tiền, bắt đầu nóng lên nhờ tác động từ nhiều yếu tố: cho phép người nước ngoài sở hữu nhà ở, lượng khách du lịch ngày một tăng, giá vàng liên tục giảm, lãi suất ngân hàng không còn hấp dẫn...