Giới chức Mỹ và Trung Quốc đã tự tin khẳng định cuộc chiến thương mại sẽ không xảy ra giữa hai nước sau các cuộc đàm phán liên tục.