tin kinh te
 
 
 
rss - tinkinhte.com

  • Nợ nước ngoài của doanh nghiệp lên tới hơn 41 tỷ USD

    Nợ nước ngoài của doanh nghiệp lên tới hơn 41 tỷ USD

    Nợ nước ngoài của Chính phủ lên tới 39,6 tỷ USD, nợ nước ngoài của doanh nghiệp đạt 41,22 tỷ USD. Nợ công và nghĩa vụ trả nợ tăng nhanh, áp lực trả nợ ngắn hạn lớn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nhưng chưa được kiểm soát chặt chẽ.

  • Các chính sách quản trị và hiệu quả tài chính của doanh nghiệp

    Các chính sách quản trị và hiệu quả tài chính của doanh nghiệp

    Bài viết nghiên cứu mức độ biến động của các nhân tố phản ánh các chính sách quản trị để làm rõ hơn mối quan hệ giữa các nhân tố đến hiệu quả tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam... Việc hiểu rõ hơn mối quan hệ giữa các nhân tố này với hiệu quả tài chính của doanh nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với tất cả các giai đoạn của quản trị tài chính doanh nghiệp, là mối quan tâm không chỉ riêng đối với doanh nghiệp, mà còn đối với các nhà đầu tư, các chủ nợ và cơ quan quản lý.

Tin đọc nhanh

Tin quan tâm nhiều