Sau khi đi vào hoạt động, ngoài cung cấp cho thị trường nội địa và một số nước châu Á hiện tại, các sản phẩm nhựa mới của dự án 500 tỷ này sẽ được xuất khẩu sang thị trường Mỹ