Dự kiến sáng 25/3, công ty CP Địa ốc Phát Đạt sẽ tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2016. Tại đây, nhiều kế hoạch lớn được trình Đại hội thông qua, trong đó quan trọng nhất vẫn là chiến lược giảm hàng tồn kho và thoát nợ kéo dài.