Nếu được Đại hội cổ đông thông qua, Tập đoàn Vingroup sẽ mở thêm nhiều ngành nghề kinh doanh mới.