tin kinh te
 
 
 
rss - tinkinhte.com

Vingroup có thể lấn sân sang lĩnh vực công nghệ, thông tấn

  • Cập nhật : 14/04/2016

(Tin kinh te)

Nếu được Đại hội cổ đông thông qua, Tập đoàn Vingroup sẽ mở thêm nhiều ngành nghề kinh doanh mới.

Ngày 22/4 tới, Tập đoàn Vingroup (Mã CK: VIC) sẽ tổ chức họp Đại cổ đông thường niên năm 2016. Theo tài liệu vừa được công bố, thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Tập đoàn năm 2015 là 5,5 tỷ đồng - tương ứng 0,37% lợi nhuận sau thuế. Thù lao cho Ban Kiểm soát là 1,5 tỷ đồng.

Hiện HĐQT tập đoàn có 10 thành viên và Ban kiểm soát có 4 người (một thành viên từ nhiệm từ tháng 4/2015). Theo đó, mức thù lao tối đa được đề xuất cho HĐQT là 0,4% lợi nhuận sau thuế năm 2016 và thù lao cho Ban kiểm soát bằng 0,1%.

Đồng thời, Vingroup cũng trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung các ngành nghề kinh doanh gồm: cổng thông tin, dịch vụ thông tin, hoạt động thông tấn, nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận, tư vấn máy tính và quản trị hệ thống máy tính cùng các hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy tính...

HĐQT giao người đại diện theo pháp luật của tập đoàn tổ chức thực hiện việc tra cứu, áp mã ngành phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật chuyên ngành để đăng ký bổ sung đầy đủ các ngành nghề kinh doanh nêu trên.

Ngành nghề kinh doanh bổ sungChi tiết

Cổng thông tin

Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội, website thương mại điện tử bán hàng, website khuyến mại trực tuyến, sàn giao dịch thương mại điện tử (Chỉ được kinh doanh khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép).

Hoạt động thông tấn

Hoạt động cung cấp tin tức cho các hãng truyền thông của các hãng thông tấn và các tổ chức cung cấp bài báo.

Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu

- Các dịch vụ thông tin qua điện thoại

- Các dịch vụ tìm kiếm thông tin thông qua hợp đồng hay trên cơ sở phí

- Các dịch vụ cắt xén thông tin, báo chí,

Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận

Trừ các loại thông tin Nhà nước cấm và dịch vụ điều tra

Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính

- Hoạt động lập và thiết kế các hệ thống máy tính tích hợp các phần cứng, phần mềm máy tính và công nghệ giao tiếp
- Cung cấp các cấu phần phần cứng, phần mềm của hệ thống máy tính

- Thực hiện cài đặt hệ thống, đào tạo, hường dẫn và trợ giúp khách hàng của hệ thống
- Quản lý và điều hành hệ thống máy tính của khách hàng và/hoặc công cụ xử lý dữ liệu
- Các hoạt động chuyên gia và các hoạt động khác có liên quan đến máy vi tính

Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan

- Dịch vụ xử lý dữ liệu và các hoạt động có liên quan như: hoạt động cho thuê riêng như cho thuê trang Web, dịch vụ truyền suốt hoặc cho thuê ứng dụng
- Cung cấp các dịch vụ ứng dụng thiết bị mainframe phân thời cho khách hàng
- Hoạt động xử lý dữ liệu bao gồm xử lý hoàn chỉnh và báo cáo các kết quả đầu ra cụ thể từ các dữ liệu do khách hàng cung cấp hoặc nhập tin và xử lý dữ liệu tự động

Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính

Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và máy vi tính khác chưa được phân loại vào đâu như: khắc phục các sự cố máy vi tính và cài đặt phần mềm

Vingroup cho biết sẽ đầu tư chiều sâu cho nguồn nhân lực, tinh gọn bộ máy nhằm giữ vững vị thế của một trong những doanh nghiệp tư nhân hàng đầu Việt Nam. Ngoài ra, trong năm 2016, tập đoàn này có kế hoạch khai trương thêm khoảng 20 trung tâm thương mại, 19 dự án shophouse tại Hà Nội, TP HCM và 16 tỉnh thành trên phạm vi toàn quốc.

Tính đến cuối 2015, Vingroup có khoản lợi nhuận luỹ kế là 1.601 tỷ đồng, do đó sẽ có phương án trả cổ tức phù hợp cho cổ đông. Năm 2015, doanh thu thuần tập đoàn đạt 34.048 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.501 tỷ đồng. Tập đoàn cho biết, lợi nhuận giảm sút là do tập trung phát triển ngành nghề mới với mục tiêu đa dạng hóa kinh doanh như siêu thị bán lẻ, nông nghiệp. Phần lớn các dự án bất động sản đang triển khai chưa đến kỳ bàn giao để ghi nhận doanh thu và lợi nhuận.

Cuối năm 2015, tổng tài sản của Vingroup đạt 145.495 tỷ, tăng 62% so với đầu kỳ, trong đó nợp phải trả cũng tăng lên 107.917 tỷ đồng.

Tổng vay nợ ngân hàng và các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước của Vingroup và các công ty con tại ngày 31/12/2015 là 36.930 tỷ đồng, tăng 4.187 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó vay ngắn hạn là 1.425 tỷ đồng.Bạch Dương
Theo Vnexpress

Trở về

Bài cùng chuyên mục