Nhiều năm qua, Giáo sư -Tiến sĩ - Lương y Nguyễn Văn Tùy đã cứu chữa thành công, tìm lại được niềm vui sức khỏe cho hàng ngàn bệnh nhân mắc các bệnh nan y khác nhau trên mọi miền đất nước