Khi nhắc tới thặng dư thương mại khổng lồ, người ta thường nghĩ tới Trung Quốc, Nhật Bản, Đức hay Hàn Quốc.