"Nếu có cách giữ người tài với chi phí cao nhất thì hãy đến gặp tôi", ông Nguyễn Đức Tài chia sẻ.