“Nếu nền kinh tế chỉ gia công, tạm nhập tái xuất, hạ giá tiền đồng khiến cho giá thành sản xuất tăng, trong khi giá bán lại giảm”