Theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng, cần tăng cường chăm lo nhà ở cho lực lượng sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp thuộc lực lượng vũ trang.