Lãnh đạo doanh nghiệp cho rằng, TGDĐ hướng đến mở chuỗi bán lẻ rộng khắp, nhắm đến khách đang mua hàng tại các cửa hiệu tạp hóa và chợ truyền thống. Nhóm này chiếm 85% thị phần.