Các nhà khoa học Trường ĐH Edinburgh (Anh) vừa xác định thêm 91 ngọn núi lửa nằm bên dưới lớp băng dày ở phía Tây Nam Cực, trong đó nhiều ngọn cao đến 3.800 m. Theo họ, đây có thể là khu vực dày đặc núi lửa nhất trên thế giới - cạnh tranh với vùng Đông Phi, nơi có núi lửa Kilimanjaro.