Dư luận lo lắng vấn đề an sinh xã hội, sự minh bạch trong thu chi và tình trạng lạm thu tại bệnh viện.