Danh sách 10 tài sản/kênh đầu tư tăng giá ấn tượng từ đầu năm đến nay giữa cơn biến động thị trường toàn cầu, theo CNBC...