Thống kê mới nhất từ Tổng cục Hải quan, 6 tháng đầu năm nay, lượng thịt gà Mỹ nhập khẩu về Việt Nam đã lên đến 41.600 tấn, chiếm 61,3% tổng lượng thịt gà nhập khẩu