Chỉ vì các thủ tục hành chính nhiêu khê với doanh nghiệp mà mỗi năm, Việt Nam mất 10 tỷ USD (trong khi xuất gạo hàng đầu thế giới của nước ta cũng chỉ xấp xỉ 3 tỷ USD). Các chuyên gia kinh tế và đại diện Tổng cục Hải quan đã nói gì về vấn đề này...?