tin kinh te
 
 
 
rss - tinkinhte.com

Siết xe công: Muốn mua ô tô công phải tự cân đối kinh phí!

  • Cập nhật : 24/02/2016

(Kinh te)

Bộ Tài chính vừa có hướng dẫn việc thực hiện mua sắm tài sản nhà nước (TSNN) từ nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2016. Đáng lưu ý, các bộ, ngành, địa phương tự sắp xếp, cân đối kinh phí mua xe trong phạm vi dự toán ngân sách năm 2016 được giao.

 Việc sử dụng nguồn kinh phí mua xe ô tô phải đảm bảo không ảnh hưởng đến việc thực hiện các nhiệm vụ khác của cơ quan, đơn vị.

Theo hướng dẫn này, việc mua sắm mới xe ô tô chỉ được thực hiện sau khi các bộ, ngành, địa phương hoàn thành việc rà soát, sắp xếp xe ô tô phục vụ công tác chung hiện có và có văn bản gửi về Bộ Tài chính theo quy định tại Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 4/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính.Cụ thể, đối với xe ô tô phục vụ công tác cho các chức danh, sau khi các bộ, ngành, địa phương rà soát, sắp xếp số xe ô tô hiện có thuộc phạm vi quản lý mà không có xe ô tô phù hợp để bố trí cho các chức danh có tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô thì các bộ, ngành, địa phương quyết định mua sắm theo quy định.

Đối với xe ô tô phục vụ công tác chung, Bộ Tài chính sẽ xem xét, điều chuyển xe ô tô theo quy định về quản lý, sử dụng TSNN khi các bộ, ngành, địa phương đã sắp xếp lại nhưng còn thiếu so với tiêu chuẩn, định mức. Trường hợp, không có nguồn xe ô tô để điều chuyển, Bộ Tài chính sẽ có văn bản thông báo để các bộ, ngành, địa phương thực hiện mua sắm mới theo đúng quy định.

Đối với xe ô tô chuyên dùng có gắn kèm trang thiết bị chuyên dùng hoặc xe có cấu tạo đặc biệt theo yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ, hoặc xe ô tô từ 16 chỗ ngồi trở lên để phục vụ nhiệm vụ đặc thù theo quy định thì các bộ, ngành, địa phương thực hiện mua sắm theo tiêu chuẩn, định mức được cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Xe ô tô chuyên dùng không thuộc xe chuyên dùng quy định tại Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg sẽ được thực hiện mua sắm như trường hợp xe ô tô phục vụ công tác chung.Đặc biệt, tại hướng dẫn có quy định rõ, các bộ, ngành, địa phương tự sắp xếp, cân đối kinh phí mua xe trong phạm vi dự toán ngân sách năm 2016 được giao. Việc sử dụng nguồn kinh phí mua xe ô tô phải đảm bảo không ảnh hưởng đến việc thực hiện các nhiệm vụ khác của cơ quan, đơn vị.

Việc mua sắm xe ô tô đối với chương trình/dự án, Bộ Tài chính quy định cụ thể: các chương trình/dự án sử dụng vốn vay nước ngoài, việc mua sắm xe ô tô phải được xem xét, cân đối từ vốn đối ứng theo đúng tiêu chuẩn, định mức quy định. Không dùng vốn vay để trang bị xe ô tô, phương tiện đi lại nhằm giảm chi phí vay nước ngoài.

Các chương trình/dự án sử dụng vốn ODA, dự án viện trợ không hoàn lại của nước ngoài được hướng dẫn cụ thể như sau: Các cơ quan, đơn vị có nhu cầu trang bị xe ô tô cần xây dựng phương án (phương án sử dụng, đối tượng sử dụng, ...) để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trước khi đưa vào nội dung Hiệp định vay hoặc Văn kiện chương trình/dự án (đối với dự án ODA). Báo cáo cơ quan chủ quản để lấy ý kiến Bộ Tài chính trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, mua sắm, tiếp nhận chương trình/dự án/khoản viện trợ phi dự án (đối với dự án viện trợ không hoàn lại).

(Theo CafeF)

 

Trở về

Bài cùng chuyên mục