tin kinh te
 
 
 
rss - tinkinhte.com

Lượng dầu thô xuất khẩu 10 tháng đầu năm giảm gần 45%

  • Cập nhật : 14/11/2018

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong 10 tháng đầu năm 2018 cả nước xuất khẩu 3,27 triệu tấn dầu thô, thu về 1,87 tỷ USD, giảm mạnh 44,6% về lượng và giảm 22,6% về kim ngạch so với 10 tháng đầu năm ngoái.

Tuy nhiên, riêng tháng 10/2018 xuất khẩu tăng mạnh 40% về lượng và tăng 42,3% về kim ngạch so với tháng 9/2018, đạt 351.056 tấn, tương đương 217,65 triệu USD, nhưng so với tháng 10/2017 thì giảm 24,8% về lượng nhưng tăng 6% về kim ngạch.

Giá dầu thô xuất khẩu trong tháng 10 tăng nhẹ 1,7% so với tháng 9/2018 nhưng tăng mạnh 41% so với tháng 10/2017, đạt 620 USD/tấn. Tính giá trung bình cả 10 tháng đầu năm đạt 573,1 USD/tấn, tăng 39,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Dầu thô của Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Trung Quốc, trong tháng 10 tăng rất mạnh 80% về lượng và tăng 85,3% về kim ngạch so với tháng 9/2018, đạt 118.419 tấn, tương đương 72,17 triệu USD. Tuy nhiên, tính cả 10 tháng đầu năm thì lượng xuất khẩu lại sụt giảm mạnh 52,4% và kim ngạch cũng giảm 33,6% so với cùng kỳ, đạt 947.207 tấn, tương đương 543,96 triệu USD, chiếm 29% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu dầu thô của cả nước.  

Thái Lan là thị trường lớn thứ 2 tiêu thụ dầu thô của Việt Nam, trong tháng 10/2018 cũng tăng mạnh 30,2% về lượng và tăng 29,7% về kim ngạch so với tháng 9/2018, đạt 109.234 tấn, tương đương 67,79 triệu USD. Tính chung cả 10 tháng xuất khẩu sang Thái Lan giảm 0,3% về lượng nhưng tăng 39,7% về kim ngạch, đạt 805.601 tấn, tương đương 469,29 triệu USD, chiếm 25% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu dầu thô của cả nước.

Dầu thô xuất khẩu sang Australia trong tháng 10/2018 chỉ tăng nhẹ 0,8% về lượng và 7,6% về kim ngạch, đạt 39.473 tấn, tương đương 25,63 triệu USD, nhưng tính chung cả 10 tháng đầu năm thì tăng mạnh 29,3% về lượng và tăng 77,4% về kim ngạch, đạt 625.107 tấn, tương đương 359,79 triệu USD, chiếm trên 19% trong tổng lượng và tổng kim ngạch.

Các thị trường còn lại đều giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái, như: Xuất khẩu sang Nhật Bản giảm 65,8% về lượng và giảm 52,7% về kim ngạch, đạt 265.676 tấn, tương đương 151,36 triệu USD; sang Mỹ giảm 32,5% về lượng và giảm 12,4% về kim ngạch, đạt 132.671 tấn, tương đương 68,42 triệu USD; sang Singapore giảm 77% về lượng và giảm 69% về kim ngạch, đạt 135.244 tấn, tương đương 72,49 triệu USD.

Xuất khẩu dầu thô 10 tháng  đầu năm 2018

Thị trường

10T/2018

+/- so với cùng kỳ (%)

Lượng (tấn)

Trị giá (USD)

Lượng

Trị giá

Tổng cộng

3.267.016

1.872.377.081

-44,58

-22,59

Trung Quốc

947.207

543.955.946

-52,37

-33,55

Thái Lan

805.601

469.286.991

-0,26

39,72

Australia

625.107

359.787.535

29,29

77,43

Nhật Bản

265.676

151.359.562

-65,81

-52,7

Hàn Quốc

163.438

100.459.719

-30,65

0,41

Singapore

135.244

72.492.051

-76,98

-68,95

Mỹ

132.671

68.423.923

-32,47

-12,42

Malaysia

79.185

42.273.172

-84,9

-79,84

 (*Vinanet tính toán từ số liệu của TCHQ)
Theo Vinanet.vn

Trở về

Bài cùng chuyên mục