tin kinh te
 
 
 
rss - tinkinhte.com

Xuất khẩu dầu thô tiếp tục sụt giảm mạnh

  • Cập nhật : 17/09/2018

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong 8 tháng đầu năm 2018 cả nước  xuất khẩu 2,6 triệu tấn dầu thô, thu về gần 1,46 tỷ USD, giảm mạnh 47,5% về lượng và giảm 26,4% về kim ngạch so với 8 tháng đầu năm 2017.

Riêng trong tháng 8/2018 lượng dầu thô xuất khẩu giảm 11,3% về lượng và giảm 15,9% về kim ngạch so với tháng 7/2018, đạt 368.370 tấn, tương đương 202,1 triệu USD. So với cùng tháng năm ngoái cũng giảm 39,9% về lượng và giảm 16,5% về kim ngạch.

Giá xuất khẩu dầu thô trung bình trong tháng 8/2018 đạt 548,6 USD/tấn, giảm 5,2 % so với tháng 7/2018 nhưng tăng mạnh 38,9% so với tháng 8/2017. Tính trung bình trong 8 tháng đầu năm, giá dầu thô đạt mức 560,8 USD/tấn, tăng 40,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trung Quốc đứng đầu về thị trường tiêu thụ dầu thô của Việt Nam, chiếm gần 30% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu dầu thô của cả nước. Trong 8 tháng đầu năm nay xuất sang thị trường này đạt 769.359 tấn, trị giá 433,77 triệu USD, sụt giảm mạnh 54,7% về lượng và giảm 36,6% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Giá dầu thô xuất sang Trung Quốc đạt 563,8 USD/tấn, tăng 40%.

Thị trường lớn thứ 2 là Thái Lan, chiếm trên 23% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu dầu thô của cả nước, đạt 607.240 tấn, trị giá 343,5 triệu USD, giảm 11,6% về lượng nhưng tăng 23,8% về kim ngạch. Giá dầu thô xuất sang Thái Lan tăng 40% so với cùng kỳ năm 2017, đạt 565,7 USD/tấn.

Dầu thô xuất sang thị trường Australia tăng mạnh cả giá, lượng và kim ngạch. Cụ thể: lượng xuất đạt 549.312 tấn, tăng 62,9%; kim ngạch 310,911 triệu USD, tăng 126,3%; giá tăng 38,9%, đạt 566 USD/tấn. Xuất khẩu dầu thô sang Australia chiếm trên 21% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu dầu thô của cả nước

Xuất khẩu dầu thô sang Nhật Bản sụt giảm mạnh 64,3% về lượng và giảm 50% về kim ngạch, đạt 263.358 tấn, tương đương 149,48 triệu USD, chiếm trên 10% trong tổng lượng và tổng kim ngạch. Tuy nhiên, giá xuất khẩu sang thị trường này vẫn tăng mạnh trên 40%, đạt 567,6 USD/tấn.

Dầu thô xuất sang Singapore cũng giảm rất mạnh 73,6% về lượng và giảm 63,7% về kim ngạch, đạt 135,244 tấn, tương đương 72,49 triệu USD, nhưng giá xuất khẩu tăng 37,3%, đạt 536 USD/tấn.

Xuất khẩu sang thị trường các nước Đông Nam Á nói chung chiếm trên 31% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu dầu thô của cả nước, đạt 821.669 tấn, tương đương 458,26 triệu USD, giảm 49,6% về lượng và giảm 29,2% về kim ngạch so với cùng kỳ  năm 2017.

Xuất khẩu dầu thô 8 tháng đầu năm 2018

Thị trường

8T/2018

+/- so với cùng kỳ (%)

Lượng (tấn)

Trị giá (USD)

Lượng

Trị giá

Tổng cộng

2.599.488

1.457.821.551

-47,53

-26,4

Trung Quốc

769.359

433.765.672

-54,71

-36,59

Thái Lan

607.240

343.499.282

-11,6

23,81

Australia

549.312

310.911.692

62,87

126,27

Nhật Bản

263.358

149.475.524

-64,32

-50,01

Singapore

135.244

72.492.051

-73,56

-63,69

Mỹ

132.671

68.423.923

-38,18

-18,56

Malaysia

79.185

42.273.172

-81,93

-75,18

Hàn Quốc

40.461

23.827.014

-75,28

-63,62

(*Vinanet tính toán từ số liệu của TCHQ)
Theo Vinanet.vn

Trở về

Bài cùng chuyên mục