tin kinh te
 
 
 
rss - tinkinhte.com

Sắp phát hành 9.000 tỷ đồng Tín phiếu Kho bạc Nhà nước

  • Cập nhật : 28/01/2016

(Tai chinh)

Hình thức đấu thầu sẽ kết hợp cạnh tranh lãi suất và không cạnh tranh lãi suất. Các kỳ hạn cho lượng tín phiếu này là 13 tuần, 26 tuần và 39 tuần.

NHNN vừa thông báo về việc phát hành Tín phiếu Kho bạc đầu năm 2016. Với cả 3 phiên, ngày phát hành sẽ diễn ra vào 2/2/2016.

Hình thức đấu thầu sẽ kết hợp cạnh tranh lãi suất và không cạnh tranh lãi suất. Khối lượng tín phiếu đấu thầu không cạnh tranh lãi suất không vượt quá 30% tổng khối lượng gọi thầu. Tín phiếu phát hành dưới hình thức ghi sổ.

Cụ thể, trong phiên 1, NHNN sẽ phát hành với khối lượng 3.000 tỷ đồng tín phiếu với kỳ hạn 13 tuần. Ngày thanh toán tiền mua tín phiếu vào ngày 2/2/2016. Ngày đến hạn thanh toán tín phiếu: 03/05/2016.

Ở phiên 2, NHNN sẽ phát hành với khối lượng 3.000 tỷ đồng tín phiếu với kỳ hạn 26 tuần. Ngày thanh toán tiền mua tín phiếu vào ngày 02/02/2016 và ngày đến hạn thanh toán tín phiếu diễn ra vào 6 tháng sau (2/8)

Ở phiên 3, NHNN sẽ phát hành 3.000 tỷ đồng tín phiếu với kỳ hạn 39 tuần. Ngày thanh toán tiền mua tín phiếu: 02/02/2016. Ngày đến hạn thanh toán tín phiếu: 01/11/2016.

(Theo CafeF)

 

Trở về

Bài cùng chuyên mục