tin kinh te
 
 
 
rss - tinkinhte.com

Sửa đổi, bổ sung quy chế dự trữ bắt buộc đối với các TCTD

  • Cập nhật : 07/12/2015

(Tai chinh)

NHNN Việt Nam vừa ban hành Thông tư 23/2015/TT-NHNN về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế dự trữ bắt buộc đối với TCTD ban hành kèm theo Quyết định số 581/2003/QĐ-NHNN ngày 9/6/2003 của Thống đốc NHNN.

Theo NHNN Việt Nam, Thông tư sửa đổi, bổ sung các quy định về dự trữ bắt buộc, chủ yếu về biện pháp và trách nhiệm của đơn vị xử lý TCTD thiếu dự trữ bắt buộc, thẩm quyền quyết định lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc, việc giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc cho TCTD đang thực hiện phương án cơ cấu lại đã được phê duyệt, TCTD tham gia cơ cấu lại TCTD yếu kém theo chỉ định và trách nhiệm của các đơn vị liên quan.

Thông tư 23 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 10/1/2016 và thay thế cho các quy định: Điều 4 Quyết định 923/QĐ-NHNN ngày 20/7/2004 của Thống đốc NHNN về lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc đối với các TCTD; Quyết định số 1130/2005/QĐ-NHNN ngày 1/8/2005 của Thống đốc NHNN về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế dự trữ bắt buộc đối với các TCTD ban hành kèm theo Quyết định số 581/2003/QĐ-NHNN ngày 9/6/2003 của Thống đốc NHNN.

(Theo CafeF)

 

Trở về

Bài cùng chuyên mục