Ông Phạm Khắc Ghi - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Cà Mau cho biết, liên quan đến tiệm vàng Hoàng Khiêm, ngành Thuế đã kỷ luật hàng loạt cán bộ thuế ở huyện này.