Ông Yoshihisa Maruta, tân Chủ tịch Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) trao đổi về định hướng phát triển VAMA thời gian tới.