Năm 2018 xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Peru đạt khoảng 250 triệu USD. CPTPP có hiệu lực trong năm 2019 tại Peru hứa hẹn sẽ tạo xung lực mới cho quan hệ thương mại hai nước.