Trong những năm gần đây, Colombia trở thành một trong những thị trường xuất khẩu tiềm năng của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latinh.