Mỗi năm Phan Thiết chế biến 55 tấn cá khô tiêu thụ trong nước và xuất đi các thị trường khó tính.