Sau đây là những nội dung cần và đủ trong một thư chào hàng hoặc buổi làm việc trực tiếp với khách mua hàng: