Các doanh nghiệp sản xuất Hàn Quốc đứng đầu chuỗi cung ứng thế giới. Xuất khẩu của Hàn Quốc suy giảm sẽ khiến công nghiệp thế giới lao dốc theo.