“Ngay cả các nước vệ tinh của Bắc Kinh cũng từ chối các dự án liên doanh với Trung Quốc”.